Afspraak maken: voorwaarden

1 Enkel voor leden

Het spreekt voor zich dat we deze service enkel aanbieden voor onze leden. Dit lidmaatschap wordt gecontroleerd, en niet-leden of leden die niet in orde zijn met hun ledenbijdrage kunnen van deze dienst geen gebruik maken.

2 Hou je aan onze (Corona) afspraken

  • Volg de richtlijnen van de ABVV-steward
  • Bied je persoonlijk aan op het afgesproken uur op het kantoor van de afspraak
  • Wees stipt op de afspraak
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen
  • Kom niet als je je ziek voelt

3 Enkel voor werknemers

Aangiftes enkel voor werknemers, niet voor zelfstandige activiteiten in hoofdberoep of bijberoep

4 Bij voorkeur met Tax-On-Web

Breng altijd jouw E-ID mee, ook deze van jouw partner. TELKENS MET DE PINCODES.
Een aangifte kan pas digitaal gedaan worden indien aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Klik hier als je jouw pincode vergeten bent. (externe link)

Verder gaan…